We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.


Accept this cookie Read more
logo

 1

Välkommen till Härön!

Härön utanför Tjörn är ett gammalt fiskeläge, som nu är ett naturparadis för ett antal bofasta, många fritidsboende och till vår glädje allt fler besökande. Västtrafiks färja är vår livsnerv över Kyrkesund och går i alla väder enligt turtabell.
Vår ö är till stor del ett naturreservat med utmärkta vandringsleder och många unika naturupplevelser.
På ön finns också många föreningar. Den största är Häröns Intresseförening, HIF, som startades 1983. Föreningens främsta syfte är att värna om och bevaka såväl åretruntboendes, fritidsboendes samt besökandes behov och önskemål vad beträffar miljö, sysselsättning, kultur och natur. Här på vår hemsida sida finns aktuell information om våra aktiviteter, upplevelser, praktisk info och allt om öns föreningar.

1 maj är det vår gemensamma städdag för att göra ön vårfin.
Mer info under fliken kalender!

Dalbergen
I samarbete med Hantverk och Tradition AB, Niclas Lumsden och Niclas Wiliö, kommer HIF att informera på haron.se om utvecklingen av Dalbergen och arbetet där framåt.
Nu har ägarna till Dalbergen fått marklov från Tjörns kommun. Fredag 23 april körs mer material ut till Härön.
På måndag 26 april, börjar entreprenören täcka av berg, och de börjar borra på måndag eller tisdag. Just nu väntar de på besiktning av 3 hus före sprängning.

Färjan på varv
Vecka 17 och 18 är färjan Härön på årlig översyn på Djupviks varv. Under perioden trafikeras linje 362 av reservfärjan St Olof II.
Har ni frågor kring gods eller annat under perioden hör ni av er till besättningen.

Information från Tjörns Hamnar
Uppdaterad information från Tjörns Hamnar 11/1-21
OBS!!
Vi vill förtydliga, att man under inga omständigheter får resa med våra färjor med förkylningssymtom eller konstaterad
Covid-19 smitta.
Vårt budskap är att res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom. VGR arbetar med en långsiktig lösning gällande provtagning för enskild med symtom som inte får åka personfärja. Inriktningen är bland annat att kunna leverera självtester till berörda öar och en distributionskedja i samverkan med kommunal hemtjänst. Sannolikt är inte en etablerad lösning på plats förrän efter helgerna och fram tills är det 1177 som gör sedvanlig bedömning av vilken åtgärd som är lämplig för enskild och om nödvändigt nyttjar ambulansbåten.

Information från Krisledningen Västra Götalandsregionen
Från Krisledningen Västra Götalandsregionen meddelas att om Du blir sjuk och behöver sjukhusvård gäller ordinarie vårdkedja 112 (alternativt om enskild har ringt 1177 och de gör den bedömningen) och då kommer ambulans.
"VGR har i nuläget ingen möjlighet att ordna med persontransport för enskild som har lätta symptom och önskar att provtagning för covid-19 och har inte heller möjlighet att skicka ut legitimerad personal som genomför provtagning. Det innebär att enskild som bor i aktuella områden själva får ombesörja transport när man har symptom (inga allvarliga besvär) och önskar provtagning."

Mer information - se nedan

Under "Kalender" hittar Du vad som är på gång på Härön

Tills vi kan ses igen önskar vi er allt gott.
Ta hand om varandra!

 1