Välkommen till Härön!


Presenterat av Häröns Intresseförening            Uppdaterad 2019-01-18            Gamla nyheter från startsidanInformation om vinterväghållning

Vår väg på Härön är statens väg och ansvaret för väghållning ligger på Trafikverket. PEAB har uppdraget från Trafikverket att sanda och skotta på Härön. Tidigare har man haft Leo som underentreprenör men han sade upp uppdraget i höst. Ingen har ordnat en ny entreprenör. Det är enligt information från dem inte Vägföreningens uppgift, men de har ändå agerat genom att trycka på PEAB för att få en lösning. Vi hoppas på en snar lösning.

Vi önskar er en skön julhelg!
Styrelsen i HIF


Kalender

  • Medlemsavgifter till HIF - Betala helst senast den 26 januari 2019. Tack!

  • Lördag 16 mars Filmfestival. Programmet annonsseras senare.

  • Lördag 18 maj Städdag kl 9.30-12.30 med efterföljande fika.

  • Fredag 14 juni 2019 - Härön Open Golf


      Facebook - Vi på Härön - öppen grupp


Välkomna till Häröns bibliotek!

Biblioteksbok

Biblioteket är öppet varannan TORSDAG UDDA veckor. kl. 10 - 11 .

Härnäst den 31 januari, 14 februari, 28 februari o.s.v.


HIF logo

Häröns Intresseförening - HIF - är den samlande punkten för mycket av det som händer på Härön och vi vill gärna ha fler medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/vuxen person. Betala helst med Swish nummer 123 050 27 65 alternativt till Bankgirokonto 884-5034

Anmäl dig själv och din familj här: Ny medlem i HIF

Till dig som redan är medlem: Vi försöker också lämna information om aktiviteter via e-post. Lämna där för din e-postadress genom att klicka på länken nedan. Här kan du även anmäla om fått ny e-postadress eller flyttat till ny adress. Ny e-postadress eller postadress

För att kontakta HIF i något annat ärende klicka här

Tack!Projekthantverk G Bjerin