We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.


Accept this cookie Read more
logo

 1

Välkommen till Härön!

Härön utanför Tjörn är ett gammalt fiskeläge, som nu är ett naturparadis för ett antal bofasta, många fritidsboende och till vår glädje allt fler besökande. Västtrafiks färja är vår livsnerv över Kyrkesund och går i alla väder enligt turtabell.

Vår ö är till stor del ett naturreservat med utmärkta vandringsleder och många unika naturupplevelser.
På ön finns också många föreningar. Den största är Häröns Intresseförening, HIF, som startades 1983. Föreningens främsta syfte är att värna om och bevaka såväl åretruntboendes, fritidsboendes samt besökandes behov och önskemål vad beträffar miljö, sysselsättning, kultur och natur. Här på vår hemsida sida finns aktuell information om våra aktiviteter, upplevelser, praktisk info och allt om öns föreningar.

Förbättringsarbeten på Linnevikens parkering /Tjörns kommun
Under vinterhalvåret kommer Tjörns kommun röja sly, ta bort grenar och mindre träd samt bättra på underlaget i syfte att få till stånd fler och lättillgängliga parkeringsplatser. För att möjliggöra de här förbättringsarbetena behöver parkeringen frigöras från båtkärror, båtar och släp som parkerats där för att slippa bortforsling av Securitas.
Aktuell information om kommande / pågående arbeten publiceras på Tjörns kommuns hemsida under trafik-fliken.


Dalbergen
I samarbete med Hantverk och Tradition AB, Niclas Lumsden och Niclas Wiliö, kommer HIF att informera på haron.se om utvecklingen av Dalbergen och arbetet där framåt.
Tjörns Markarbeten har satt upp tydliga markeringar för vandringsleden vid byggplatsen. Avspärrningen som visar gång stråket/vandringsleden kommer att utökas där så är lämpligt på samma sätt som det som redan är på plats.

Under vecka 34, 35 har arbetet återupptagits efter sommaruppehållet vi fortsatt med att borra, spränga och gräva för väg samt hus terrasser. Det har även flyttats elledning i området.
Under vecka 36, 37 kommer ovan arbeten att fortsätta. Färjetransporter med material är planerade under denna period.
Hälsningar från Tjörns Markarbeten AB & Hantverk och Tradition AB

*FILMFESTIVAL*
Nu är det snart dags för filmfestival i skolhuset på Härön.
Lördag den 20 november mellan ca 13-17 visas två filmer med snacks, dryck och mingel mellan filmvisningarna.
Se vidare under Kalender

Information från Krisledningen Västra Götalandsregionen
Från Krisledningen Västra Götalandsregionen meddelas att om Du blir sjuk och behöver sjukhusvård gäller ordinarie vårdkedja 112 (alternativt om enskild har ringt 1177 och de gör den bedömningen) och då kommer ambulans.
"VGR har i nuläget ingen möjlighet att ordna med persontransport för enskild som har lätta symptom och önskar att provtagning för covid-19 och har inte heller möjlighet att skicka ut legitimerad personal som genomför provtagning. Det innebär att enskild som bor i aktuella områden själva får ombesörja transport när man har symptom (inga allvarliga besvär) och önskar provtagning."

Mer information - se nedan

Under "Kalender" hittar Du vad som är på gång på Härön
Under "Bilder & arkiv" hittar Du artiklar om vad som hänt på Härön, både aktuella och arkiv sedan 2001

 1


 1


 1