We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.


Accept this cookie Read more
logo

 1

Välkommen till Härön!

Härön utanför Tjörn är ett gammalt fiskeläge, som nu är ett naturparadis för ett antal bofasta, många fritidsboende och till vår glädje allt fler besökande. Västtrafiks färja är vår livsnerv över Kyrkesund och går i alla väder enligt turtabell.
Vår ö är till stor del ett naturreservat med utmärkta vandringsleder och många unika naturupplevelser.
På ön finns också många föreningar. Den största är Häröns Intresseförening, HIF, som startades 1983. Föreningens främsta syfte är att värna om och bevaka såväl åretruntboendes, fritidsboendes samt besökandes behov och önskemål vad beträffar miljö, sysselsättning, kultur och natur. Här på vår hemsida sida finns aktuell information om våra aktiviteter, upplevelser, praktisk info och allt om öns föreningar.

Dalbergen
I samarbete med Hantverk och Tradition AB, Niclas Lumsden och Niclas Wiliö, kommer HIF att informera på haron.se om utvecklingen av Dalbergen och arbetet där framåt.
Tjörns Markarbeten har satt upp tydliga markeringar för vandringsleden vid byggplatsen. Avspärrningen som visar gång stråket/vandringsleden kommer att utökas där så är lämpligt på samma sätt som det som redan är på plats.
Under Vecka 24 kommer det att fortsättas med byggnation av väg samt att borrning, sprängning.
Vecka 24 planeras färjetransporter med grus under veckan. De kommer även att städa upp på vägen från färjan fram till arbetsområdet.
Arbetsmaskiner kommer att ställas upp inne på arbetsområdet inför sommarledigheten.
Från och med vecka 25 pågår inget arbete med byggnationen. Entreprenörerna kommer att vara på plats för tillsyn samt utmärkning av tomterna och detta planeras att ske under vecka 25.
Byggarbetet efter sommaren startar igen vecka 34 med borrning, sprängning samt fortsatt byggnation.
Trevlig Sommar hälsar Tjörns Markarbeten AB & Hantverk och Tradition AB

Nytryckt bok till försäljning
Häröns Intresseförening har fått möjlighet att trycka upp en ny upplaga av ”Kyrkesund – Sund och samhälle på
västra Tjörn – Stavsundsholmen, Sumpen, Härön, Limhall, Ängeviken” av Rolf E Johansson.
Boken finns till försäljning av HIF. Se mer under fliken Föreningar på Härön/Häröns Intresseförening

Information från Tjörns Hamnar
Uppdaterad information från Tjörns Hamnar 11/1-21
OBS!!
Vi vill förtydliga, att man under inga omständigheter får resa med våra färjor med förkylningssymtom eller konstaterad
Covid-19 smitta.
Vårt budskap är att res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom. VGR arbetar med en långsiktig lösning gällande provtagning för enskild med symtom som inte får åka personfärja. Inriktningen är bland annat att kunna leverera självtester till berörda öar och en distributionskedja i samverkan med kommunal hemtjänst. Sannolikt är inte en etablerad lösning på plats förrän efter helgerna och fram tills är det 1177 som gör sedvanlig bedömning av vilken åtgärd som är lämplig för enskild och om nödvändigt nyttjar ambulansbåten.

Information från Krisledningen Västra Götalandsregionen
Från Krisledningen Västra Götalandsregionen meddelas att om Du blir sjuk och behöver sjukhusvård gäller ordinarie vårdkedja 112 (alternativt om enskild har ringt 1177 och de gör den bedömningen) och då kommer ambulans.
"VGR har i nuläget ingen möjlighet att ordna med persontransport för enskild som har lätta symptom och önskar att provtagning för covid-19 och har inte heller möjlighet att skicka ut legitimerad personal som genomför provtagning. Det innebär att enskild som bor i aktuella områden själva får ombesörja transport när man har symptom (inga allvarliga besvär) och önskar provtagning."

Mer information - se nedan

Under "Kalender" hittar Du vad som är på gång på Härön
Under "Bilder & arkiv" hittar Du artiklar om vad som hänt på Härön, både aktuella och arkiv sedan 2001

Vi önskar er alla en härlig sommar!