PRAKTISK INFORMATION


Ring alltid 112 vid brand/allvarlig sjukdom/olycksfall. Då larmas Räddningstjänsten i Kållekärr.
Uppge alltid den så kallade belägenhetsadressen - se pdf för lista över fastighetsbeteckningar och belägenhetsadresser längst ner på sidan.  

Häröns eget ” servicehus” har en viktig funktion för alla på ön. Det ligger vid lekplatsen vid vägen norr om färjeläget. Här finns det lokala räddningsvärnets depå, postboxar, tidningsutdelning och information om det mesta som händer på ön. Vill man själv förmedla information är det möjligt på anslagstavlan.


Depå för det lokala räddningsvärnet
I ” servicehuset” finns depå för det lokala Räddningsvärnet. Depåchef liksom övrigt anslutna på ön har ingen beredskap, utan larmas av Räddningstjänsten via personsökare. 

Alla i Räddningsvärnet som finns hemma på ön bör hjälpa till när larm kommer. Depån är samlingsplatsen. Färjan larmas under ordinarie turtabell. I övrigt svarar Sjöräddningen för möjlig transport. 
Andra som befinner sig på ön bör hjälpa till i den mån det går, enligt instruktioner från 112, Räddningstjänsten och det lokala Räddningsvärnet.
Det kan vara att förbereda slangdragning, möta helikopterteamet med mera. Nyckel till depån finns ovanför dörren bredvid postentrén.


Här finns också rullstol samt kryckor att låna vid behov.

Det lokala räddningsvärnet på ön består av: Sven & Malin Axman, Håkan & Carinas Schramm, Thomas Johannesson, Christer Mattiasson, Jan-Åke Axelsson, Daniel (färjeskeppare) Anders Axelsson och Bengt Axelsson. Arne Kristensson är depåchef. 

- Vid brand ska var och en på ön ska ingripa vid behov med brandsläckare och i övrigt
   assistera värnet med släckning.
- Vid andra olyckor, då transport krävs, kontaktar larmcentralen vid behov i första hand
   färjan, i andra hand Jan-Åke eller Daniel och i tredje hand Sjöräddningen.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns i depån på Härön samt i föreningslokalen Sumpen i Kyrkesund och kan användas av vem som helst. Den ger själv muntliga instruktioner för inkoppling och användning. Tänk på att alltid först ringa 112 samt göra hjärt- och lungräddning under tiden som hjärtstartare hämtas och sätts igång. 
Nyckeln till depån finns ovanför dörren bredvid postentrén. 

Vatten och avlopp
Driftstörningar rapporteras till kommunen via kommunens hemsida eller till kundcenter på telefon 0304 - 60 10 10. Avstängning av ventilen för dricksvatten får endast göras av kommunens driftpersonal. 


Gratis påsläpp av vatten - 30 mars: Härön Läs mer här >>


Kontakta Tjörns kundcenter senast en vecka före önskat datum:
tjorns.kundcenter@tjorn.se
Tel: 0304-60 10 10

Färjan
Avgår enligt turlista, för mer info se vasttrafik.se. Vissa färjeturer måste förbeställas genom att ringa 070-3192362. Färjans turlista samordnas så långt möjligt med övrig kollektivtrafik.

Parkering
Gästparkering finns i Linneviken, på vänster sida vid uppfarten till Kyrkesund. Räkna med 5-10 minuters promenad till färjan. Det fåtal platser som finns vid färjeläget har begränsad parkeringstid.

Pendelbåtplatser vid färjebryggan
Tilläggning på färjebryggans norra och södra sida på Kyrkesundssidan är enbart avsedda för Häröns båtpendlare. 

Gästplatser för besökande båtar
Det finns ett fåtal platser vid den så kallade Fiskebryggan, belägen cirka 100 meter norr om Magasinet. Avgift tas upp av Hamnföreningen, som driver bryggan, och intäkterna går till underhåll av föreningens brygga, traktor samt annan utrustning.

Vägens underhåll och röjning
Vägverket ansvarar genom entreprenör för saltning och snöröjning på Härön.

Posthantering
Servicehuset har postboxar för alla fastigheter på Härön. Boxarna är försedda med nummer, och varje fastighet har nyckel till sin box. Färjepersonalen hämtar posten i Kyrkesund och fördelar den i boxarna. Utanför huset finns en brevlåda för avgående post från Härön, som töms av färjepersonalen vardagar kl. 7.30. 

Tidningsdistribution
Färjepersonalen hämtar prenumererade dagstidningar med första ordinarie tur på morgonen. Tidpunkten när tidningen anländer till Härön varierar alltså efter turlistan. Tidningsbunten läggs på bordet i posthuset där prenumeranterna hämtar sitt exemplar. Notera: För fastboende som prenumererar på GP är namn och adress tryckta på sista sidan. OBSERVERA att det endast är tidningar till betalande prenumeranter. Lösnummer kan ej köpas i posthuset.

Traktor
En traktor med kärra finns på ön för tyngre transporter. Den ägs av Häröns Ideella Hamnföreningen och finns placerad i samma byggnad som Brandvärnet och posten. Jan-Åke Axelsson kan utföra uppdrag i mån av tid.

Toalett och "sopmaja"
I ”servicehuset” finns en toalett. Observera att alla andra soptunnor längs vägen är privata. 

Sophämtning
Sophanteringen sker av Renova och schema för denna sänds till de som har betalt för hämtning. Möjlighet finns att köpa till hämtning av källsorterat avfall och bokas hos Tjörns kommun.
Hämtning av grovsopor sker enligt detta schema årligen en dag i augusti. 

Lista över fastighetsbeteckningar och belägenhetsadresser