HÄRÖNS HISTORIA


Häröns historia är spännande och det finns ett gediget bildmaterial.


Varannan torsdag arrangeras berättarträffar i skolan, se mer information under kalenderfliken.


Under de senaste åren har ett ett 20-tal familjer/ personer bidragit med drygt 2000 bilder, vilka bearbetats på olika sätt. Mer fakta har fyllts på kring bebyggelsens historia, personer har blivit personligen intervjuade/ filmade. Detta gedigna informationsinhämtande och dokumenterande görs av Christer och Laila Mattiasson, som också äger domänen och byggt upp hemsidan om Häröns historia.
Hemsidan Häröns historia uppdateras löpande allteftersom nytt material blir färdigbearbetat.

Vid en promenad runt norra delan av Härön passerar man först jordbruket Gården. Förmodligen utgår Häröns bebyggelse från en bosättningen där. Här finns tre lämningar av bebyggelse, av vilka två har varit föremål för arkeologiska utgrävningar. Dessa gav ett rikt material av fynd från senare delen av 1500-talet. 

De båda utgrävda bosättningarna, Gården och Kvarnvik, hade direkt kontakt med den lättdränerade sandjorden, som var lämplig för odling av brödsäd och dessutom närhet till goda naturliga hamnplatser. Detta visar att det fanns en nära koppling mellan det dubbla näringsfånget, dels från havet och dels från jorden. Vid Kvarnvik finns dessutom lämningar efter en s.k. skvaltkvarn. 

Det är känt att det på Härön år 1582 bodde en man vid namn Oluf. Troligen har han bott vid boplatsen, som var belägen där "Gården" ligger idag. Vid skattelängdsberäkning i början av 1600-talet bodde ett 20-tal personer på Gården. En av dem var Per Madson, som man tror var son till häxan Malin. Malin anklagades för häxeri och placerades på Marstrands fästning där hon avled 1669. Malin ansågs ha drivit upp storm, så att ett skepp från Mollösund förliste. Vid detta tillfälle skulle hennes son ha varit ombord. 

Vad som i dag är Härön var förr i tiden två öar, Härön och Staffansholmen (eller Stavsundsholmen som den ofta kallas nu för tiden). Genom landhöjningen är de numera en ö. Härön ligger vid Kyrkesund på Tjörns nordvästra del. Antalet aktivt fastboende är idag knappt 20 personer. Sommartid är dock alla de 120 husen bebodda. 
Härön är bilfri men har med färjan regelbunden förbindelse med Kyrkesunds brygga. 

På äldre kartor förekommer följande stavningar: Herøy, Herö, Herrö, Herrön, Härön. De äldsta namnen härstammar från den tiden då Härön tillhörde Danmark resp. Norge.