Kontaktpersoner i Häröns Intresseförening  • Ordförande & firmatecknare i HIF
    Jessica Blume 
    jessi.blume@gmail.com
    0706436090 


  • Vice ordförande HIF
   arbetsgruppen för Skolans Dag
   Christer Abrahamsson
   christer.Abrahamsson@tyrens.se


  • Kassör & firmatecknare i HIF  
    Erika Borgsund
    erikaborgsund@hotmail.com


  • Sekreterare i HIF, aktiv i gruppen som arrangerar filmfestival på Härön
    Per Johansson 
    per.johansson.thn@telia.com


  • Ledamot i styrelsen, aktiv i gruppen som arrangerar filmfestival på Härön, delansvarig för HIF-produkter  
    Birgitta Lannering
    birgitta.lannering@gmail.com


  • Ledamot i styrelsen, huvudansvarig för Skolans dag, med i gruppen som ansvarar för skolhuset
    Carina Svantesson
    carina.svantesson@live.se 


  • Ledamot i styrelsen  
    Bengt Gollungberg
    bengt.go58@gmail.com 


  • Ledamot i styrelsen, ansvarig för uthyrning av skolhuset (lägenhet och skolsal)  
    Helena Gunnarsson
    helena.0708212134@gmail.com 


  • Ledamot i styrelsen, webmaster, sammanhållande aktiviteter, arbetsgruppen för Skolans dag
    Birgitta Rolfsdotter Johannesson
    gittan.r.johannesson@icloud.com 


  • Ledamot i styrelsen
    Ian Hostetter
    ian.hostetter@consat.se 
  • Ledamot i styrelsen
   Pernilla Sahlström

   pernillasahlstrom@yahoo.com


  • Suppleant
   Frida Jägerbrand

   frida.jagerbrand@innovatum.se


Andra funktionärer:

 • Revisorer HIF 
   Revisor Stefan Sjögren 
   Revisor Bo Nordström


 • Valberedning HIF
  Carina Schramm, Laila Mattiasson