Kontaktpersoner i Häröns Intresseförening  • Ordförande & firmatecknare i HIF
    Jessica Blume 
    jessi.blume@gmail.com
    0706436090 


  • Vice ordförande HIF
   Christer Abrahamsson
   christer.Abrahamsson@tyrens.se


  • Kassör & firmatecknare i HIF  
    Erika Borgsund
    erikaborgsund@hotmail.com


  • Sekreterare i HIF, 
    Per Johansson 
    per.johansson.thn@telia.com


  • Ledamot i styrelsen,   
   Håkan Schramm

   hakanschramm@gmail.com


  • Ledamot i styrelsen, 
   Kicki Björklund

   kicki_bjorklund@hotmail.com


  • Ledamot i styrelsen  
   Bengt Gollungberg
   bengt.go58@gmail.com 


  • Ledamot i styrelsen,  
   Lena Winqvist

   lena.winqvist@paulig.com


  • Ledamot i styrelsen, 
   Birgitta Rolfsdotter Johannesson
   gittan.r.johannesson@icloud.com 


  • Ledamot i styrelsen
   Ian Hostetter
   ian.hostetter@consat.se 

  • Ledamot i styrelsen
   Pernilla Sahlström

   pernillasahlstrom@yahoo.com


Andra funktionärer:

 • Revisorer HIF 
   Revisor Stefan Sjögren 
   Revisor Bo Nordström


 • Valberedning HIF
  Carina Schramm, Laila Mattiasson