Fiskeläget Härön Samfällighetsförening


De flesta som bor på Härön brukar kalla denna förening för
"Samfälligheten", trots att det finns ytterligare två samfällighetsföreningar som berör de boende
Fiskeläget Härön Samfällighetsförening omfattas av de fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Härön 1:10 och bildat Härön S:1 eller har någon anläggning (brygga eller sjöbod) på mark som tillhör fastigheten Härön S:1, dvs. det centrala samhället på Härön, men inte Stavsundsholmen. Föreningen bildades 1992 - 1993 och har 71 medlemmar (andelar) 2008.

Styrelsen 2022/23 består av:
Ordförande Anders Jansson, Härön 1:86
Sekreterare Sven Axman, Härön 1:74
Kassör Anna Bengtsson, Härön 1:23
Ledamöter:
Per-Olof Åhman, Härön 1:41
Mercedes Eliasson, Härön 1:33-34
Bo Gunnarsson, Härön 1:51
Lennart Augustsson, Härön 1:42
Jon Fägerquist, Härön 1:89

Styrelsen kontaktas på e-post fhsf@haron.se