Viktigt - Praktisk information


BRAND - 112

Om det brinner rädda först personer och larma brandvärnet på telefon 112. Om det är möjligt, stäng alla fönster och dörrar till rummet där det brinner, så att inget ytterligare syre kommer till. Det kan hjälpa förvånandsvärt bra att begränsa en eld och kanske rädda resten av huset.

Observera att du alltid skall larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Då larmas brandkåren i Kållekärr och samtidigt det lokala räddningsvärnet via speciella larmtelefoner. Du skall inte försöka kontakta någon av de enskilda personerna i det lokala brandvärnet.

Uppge den s.k. belägenhetsadressen. ( Här finns en lista över fastighetsbeteckningar och belägenhetsadresser. Extern länk, öppnas i nytt fönster )

Det lokala räddningsvärnet är en sk ’borgarbrandkår’ bestående av ett antal personer bland de bofasta på Härön som utbildats av räddningstjänsten på Tjörn och som kan hjälpa den ordinarie räddningspersonalen från brandstationen i Kållekärr i händelse av brand eller andra olyckor på Härön.

Räddningsvärnen utgörs av tjänstepliktig personal, men deras anställningsform medför att de inte har någon jour. Det innebär att inget krav ställs på att det skall finnas personal hemma vid ett larm. Alla ’brandmän’ som finns hemma på ön hjälper till när larm kommer. Det finns brandsläckningsutrustning i brandboden vid lekplatsen. Arne Kristensson är depåchef och Bengt Axelsson är materielförvaltare. Utrustningen finns i den kombinerade branstationen och posthuset.

Övningar för brandvärnet sker regelbundet under året, ibland på Härön och ibland tillsammans med brandvärn på andra platser inom Tjörns kommun.

För ditt eget brandskydd, kom ihåg att:


HJÄRTSTOPP: HLR - 112 - HJÄRTSTARTARE

Om någon drabbats av ett plötsligt oväntat hjärtstopp, då är det bråttom Följande prioritet gäller:

  1. Starta HLR inom 1 minut. Observera att bröstkompressioner viktigast. Hoppa över mun-mot-mun-metoden om du inte är utbildad i HLR.
  2. Larma 112 inom 1 minut
  3. Använd hjärtstartare inom 5 minuter

Ropa på hjälp och be någon annan ringa 112 och hämta hjärtstartaren, som finns i brandstationen.
(Det finns även en i Kyrkesund i föreningslokalen Sumpen.)

HLR måste göras oavbrutet medan någon förbereder inkoppling av hjärtstartaren.
Hjärtstartaren kan användas av vem som helst och den ger själv muntliga instruktioner för inkoppling och användning.

Sedan kravet på att utföra mun mot mun-metoden slopats för de som inte har genomgått en utbildning om hjärt-lungräddning (HLR) har antalet som överlever plötsligt hjärtstopp ökat.

Nya rön (2019-08-19) i SvD och andra dagstidningar.

Förbered dig för det oväntade genom att gå en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR. Den ges av flera olika organisationer.

Instruktionsfilmer finns på YouTube, bl.a följande:       2,5 minuter       9 minuter       3 minuter

     Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utvecklat en App för iPhone och Android-telefoner, "rädda hjärtat" med korta tips att alltid ha med sig i fickan. Se hemsidan www.hlr.nu

AMBULANS - AKUT SJUKDOM - 112

Observera att du alltid skall larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Uppge den s.k. belägenhetsadressen.

Kontakt tas från larmcentralen med tjänstgörande färjeskeppare, så att samordning sker med ambulanspersonal för bästa alternativ av transport. Mestadels innebär det att ambulanspersonal med bår körs till närmsta brygga, dit hjälp behövs, och att färjan transporterar den sjuke över till väntande ambulans i Kyrkesund. Vid behov av hjälp, tex att bära bår och medicinsk utrustning i oländig terräng, kan personer från räddningsvärnet larmas ut.

I brandboden finns en rullbår, som kan användas för att transportera en skadad eller sjuk person, ner till den närmsta brygga där färjan kan angöra. Vid behov kan ambulanshelikopter hämta den sjuke istället för ambulansbil. Beslut om helikoptertransport tas av larmoperatör i samråd med den som larmar, eventuell ambulanspersonal på plats och i kontakt med räddningsvärnet/färjeskepparen.

Hjälpmedel

I brandboden finns möjlighet att tillfälligt låna en rullstol eller kryckor, då någon funktionshindrad person vistas på Härön.

Vatten och avlopp

Rapportera driftstörningar till kommunen via kommunens hemsida eller till kundcenter telefon 0304 - 60 10 10.

Avstängning av ventilen för dricksvatten får endast göras av kommunens driftpersonal. Tjörns kommun har varje höst särskild dag då man erbjuder kostnadsfri avstängning avvattnet inför vintern. Resten av året tar kommunen ut en avgift.
Kontakta Tjörns kundcenter senast en vecka före önskat datum. Telefon 0304 - 60 10 10 eller via e-post tjorns.kundcenter@tjorn.se             Ref. Tjörns kommuns hemsida

Frågor om drift eller av annan teknisk karaktär ring kommunens tekniska avdelning tel. 0304 - 60 11 36.

Posthantering

Vid lekplatsen finns ’posthuset’ som har postboxar för alla fastigheter på Härön. Boxarna är försedda med nummer, och varje fastighet har nyckel till sin box. Färjepersonalen hämtar posten i Kyrkesund och fördelar den i boxarna. Utanför posthuset finns en brevlåda för avgående post från Härön, som töms av färjepersonalen vardagar kl. 9. Ingen tömning av brevlådan sker under helgerna.

Tidningsdistribution

Färjepersonalen hämtar GP och andra dagstidningar med första ordinarie tur på morgonen. Tidpunkten när tidningen anländer till Härön varierar alltså efter turlistan. Tidningsbunten läggs på bordet i posthuset där prenumeranterna hämtar sitt exemplar.

Notera: För fastboende som prenumererar på GP är namn och adress tryckta på sista sidan.

OBSERVERA att det endast är tidningar till betalande prenumeranter. Lösnummer kan ej köpas i posthuset.

Traktor

En traktor med kärra finns på ön för tyngre transporter. Den ägs av Häröns Ideella Hamnföreningen och finns placerad i samma byggnad som brandbod och posten. Jan-Åke Axelsson kan utföra uppdrag i mån av tid.

Toalett och "sopmaja"

I posthuset finns en toalett och en "sopmaja" för besökande. Observera att alla andra soptunnor längs vägen är privata.

Färjan

Avgår enligt turlista. Se Kommunikationer. Vissa färjeturer måste förbeställas genom att ringa 0304-601 243 (Tidigare tel. 070-319 23 62).

Gästplatser för besökande båtar

Finns endast ett fåtal platser i begränsad omfattning vid den sk Fiskebryggan, belägen ca 100 meter norr om Magasinet. Avgift tas upp av Hamnföreningen, som driver bryggan och intäkterna går till underhåll av föreningens brygga, traktor samt annan utrustning.

Skolan

Häröns enda allmänna byggnad. Ägs av Häröns Intresseförening. Här finns bibliotek, som håller öppet varannan torsdag i udda veckor. Se startsidan. Telefon 0304-664 675.

Skolan kan hyras för privata fester, föreningsmöten etc.

Se Mer information om skolhuset

Informationsmöte för nyinflyttade

Ett informationsmöte för ”nyinflyttade” Härö-bor hölls i skolan den 2 augusti 2014. Här gavs information om sådant som kan vara bra att veta när man bor på Härön.        Presentationsbilder. Extern länk, öppnas i nytt fönster


Denna sida ändrades 2020-03-16