Västkuststiftelsens broschyr om Härön


Västkuststiftelsen har tagit fram en trevlig broschyr om Härön som beskriver lite historik om Härön, om växtlighet och djurliv. Här finns också en översiktlig karta med information om naturreservatets omfattning och vandringslederna som finns på ön.

Broschyren finns på svenska, engelska och tyska. Broschyren finns i ett broschyrställ invid informationstavlan vid färjeläget på Härön, samt vid gården "Änga".    Broschyren finns också på Västkuststiftelsens hemsida  


Denna sida ändrades 2018-08-21