TuristinformationHärön, ett trevligt utflyktsmål ...

En naturskön ö på Tjörns västsida som är värd att besöka av flera skäl.

  • Enkla promenader eller längre vandringar längs naturstigar
  • På sommaren finns utmärka badmöjligheter runt ön
  • Magasinet Härön serverar goda luncher och middagar. Meny och öppethållande finns på Magasinets hemsida.

Samhället omfattar ca 120 hus av varierande ålder. Stora delar av Härön utgörs av naturreservat.

Historik.

Den äldsta kända bosättningen på Härön är från slutet av 1500-talet och finns på den norra delen av ön. Kombinationen av bördig jord och närhet till havet var skälet till att man valde att bosätta sig i Kvarnvik och vid Går'n.

När sillperioderna kom ökade befolkningen och bebyggelsen växte fram på östsidan, längs sundet mot Tjörn. På västsidan finns rester av s.k. tomtningar och stenkretsar. Dessa användes av fiskare som tillfälliga övernattningsställen. Idag består bebyggelsen till största delen av s.k. enkelhus och dubbelhus.

Kulturlandskap och naturreservat

De bördiga markerna centralt på Härön omges av kala hällmarker som givit lä från västanvinden. Ute i Änga har det ålderdomliga sättet att bruka jorden inneburit att en unik flora skapats och bevarats. Ett flertal fridlysta växter, bl. a. majnycklar, växer längs åkerrenarna och på ängarna. För att värna om det unika kulturlandskapet blev Härön naturreservat vid årsskiftet 1998-99. De regler och anvisningar som Naturvårdsenheten satt upp för naturreservatet skall respekteras så att artrikedomen kan bevaras. (Se under rubriken Vandringsleder).


Denna sida ändrades 2020-03-24