Anmälan som ny medlem i Häröns intresseförening


HIF välkomnar nya medlemmar. Vi tycker det är rimligt att alla vuxna familjemedlemmar i respektive hushåll blir medlemmar i HIF. Du kan anmäla alla i familjen här. Utskicksbrev sänds till den adress som du anger nedan.

Medlemsavgiften är 100 kr/vuxen person Betala helst med Swish nummer 123 050 27 65 alternativt till Bankgirokonto 884-5034Anmälan som medlem i Häröns Intresseförening

Namn:*
Adress:*
Postadress:* Postnummer och ort.
Härö-adress: Box-nr eller fastighetsbeteckning.
E-post: Ej nödvändig, men ange om du har.
Antal personer:*       (Namn på övriga personer i hushållet som anmäls.)
Övriga namn:
Kommentar:
       Klicka en gång och avvakta bekräftelse
Då sänds din medlemsanmälan till HIF med en kopia till dig om du har angivit din e-postadress ovan.

*   Nödvändig uppgiftDenna sida ändrades 2019-01-01 10:22.