Kustkyrkan - Predikan


Klövedals församling ägde tidigare skolhuset och skolan var då ett av Klövedals två församlingshem. När Klövedals församling sålde skolan till HIF ingick det i överenskommelsen att Klövedals församling skulle ha möjlighet att ha verksamhet i huset.

Ett exempel är att första torsdagen i varje månad hålls en mindre andakt, kallad Predikan, klockan 18.30. Observera den nya tiden som bättre stämmer med tiderna för färjan.

Avslutas med kaffe. Alla är välkomna!

Denna sida ändrades 2017-10-30