HIF Årsmöte söndag 5 augusti 2018


Styrelsen består nu av Anna-Karin Jansson, ordförande, Anders Björklund, kassör, Per Johansson, sekreterare, samt ledamöterna Mikael Larsson, Christina Moberg Abrahamsson, Fanny Wikander, Helena Gunnarsson, Carina Svantesson, Birgitta Lannering, Jessica Blume samt nyval av Malin Rothlin.

Årsmötet uppmärksammade också allt extra arbete som läggs ner för föreningen och ön och styrelsen hade därför valt att särskilt uppmärksamma Carina Svantesson för arbete som ligger långt utanför vad som kan förväntas inom styrelseuppdraget, och Laila och Christer Mattiasson bland annat för deras hängivna arbete med biblioteket och berättarträffar.

Årsmötet diskuterade också den fina vandringsleden och badplatsen och vad det innebär med ett ökat besökstryck till ön. Styrelsen tar med sig frågorna i samtalen med Västkuststiftelsen och Tjörns kommun.

Årsmötet, som var välbesökt avslutades med fika och ett mycket intressant föredrag av marinbiolog Klas Malmberg, som visade sina bilder och berättade om livet under ytan i Bohuslän. Bland annat visade han sin 15 år gamla bild av den ”nya” maneten som sägs härja nu i vattnen kring Tjörn.

En av de många bilder Klas malmberg visade på temat under ytan i Bohuslän.

Denna bild är 15 år gammal. Nu slås det upp rubriker om att den är ny, lömsk och farlig. Klas malmberg lugnade åhörarna. Den är varken ny, lömsk eller farlig.

Årsmötet var välbesökt och följdes av fika och föredrag.


Sidan uppdaterad 2018-08-05