Häröns Segelsällskap - HSS

HSS bildades 2003 för att hålla seglarskola för ungdomar på Härön.
Sedan dess har kurser hållits varje år vecka 29.

SEGLARLÄGER 2019

Tid: Vecka 29, måndag 15 -- fredag 19 juli 10.00 - 13.30

Nivå: Nybörjare och fortsättning
Krav: 7 år och simkunniga 200 m
Plats: Härö Båg (söder om badplatsen), Härön

Anmälan till: haronssegelsallskap@gmail.com

Ange namn, födelseår, T-shirtstorlek, om barnet skall ingå i nybörjar- eller fortsättningsgrupp samt
föräldrars namn & mobilnummer.

Ca. 25 deltagare (först till kvarn).

Avgift: 800 kr, betalas till konto 6139-495719501 Handelsbanken, alt. Swish 0763052627 till Karin Gillheim.
Ange vilket barn betalningen avser.

Båt: Det är bra om alla har en egen optimistjolle.

Övrigt: Föräldranärvaro behövs för riggning och support. Ni ansvarar själva för försäkringar.
Följebåtar (mindre) är särskilt uppskattat, drivmedel ersätts. Ta med flytväst, ombyte, handduk och badkläder. Vår kiosk är öppen alla dagar. Här finns smörgåsar, bullar, kakor, kalla och varma drycker. Meddela ev. allergier.

Program: Söndag 14/7 - vi behöver hjälp med att bygga hamn och kiosk. Samling kl 11.00.

Måndag 15/7 - torsdag 18/7 - samling 10.00 segling, teori, sjömanskunskap och lekar.

Fredag 19/7 - Fredag 19/7- samling 10.00 för kappseglingar. 12.00 vuxenkappsegling till Magasinet för gemensam avslutningsmiddag för barn och vuxna, prisutdelning och diplom.

Lördag 20/7 – vi behöver hjälp med att riva och städa upp efter oss. Samling kl. 11.00.

En väderlämplig kväll är det piratkväll med grillning och tipspromenad med båt. Mer information följer.

Varmt välkomna Karin och Daniel Gillheim!

Karin Gillheim 076-3052627, karingillheim@hotmail.com haronssegelssallskap@gmail.com

    HSS Häröns Segelsällskap (sluten grupp).


HSS seglarskola v.29
(YouTube)Denna sida ändrades 2019-07-12 GB