HIF Protokoll och nyhetsbrev

Dokumenten öppnas som pdf i nytt fönster eller ny flik.

Nyhetsbrev

HIF Nyhetsbrev november 2019

HIF Nyhetsbrev september 2019

Medlemsmöten

Årsmötesprotokoll 2019-08-04
Verksamhetsberättelse 2018-2019
Resultat- och balansräkning
Verksamhetsplan 2019-2020

Kallelse till årsmöte 2019-08-04


Årsmötesdokument 2018-08-05 4 sid.
Årsmötesprotokoll 2018-08-05 2 sid.

Kallelse till årsmöte 2018-08-05


Årsmötesprotokoll 2017-07-26
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016-2017
Bilaga 2 Stadgar beslutade 2016-10-15
Bilaga 3 Verksamhetsplan 2017-2018 (förslag)
Bilaga 4 Ekonomisk redovisning för 2016 och budget 2017-2018     (Budgeten avser verksamhet 18 månader.)

Kallelse till årsmöte 2017-07-26


HIF Extra medlemsmöte 2016-10-15
HIF Årsmötesprotokoll 2016-07-14
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2015-2016
Bilaga 2 Verksamhetsplan 2016-2017
Bilaga 3 Ekonomisk redovisning för 2015
Bilaga 4 Fastställd budget för 2016

Kallelse till årsmöte 2016-07-14


Protokoll från extra medlemsmöte 2015-09-12 plus stadgarna Kallelse till extra medlemsmöte 2015-09-12 kl. 13.45
Antagna stadgar som skall godkännas .

HIF Årsmötesprotokoll 2015-07-09
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse
Bilaga 2 Verksamhetsplan 2015 - 2016
Bilaga 3 Ekonomisk redovisning för 2014
Bilaga 4 Fastställd budget för 2015
Bilaga 5 Antagna stadgar Skall godkännas vid ytterligare ett medlemsmöte.

Kallelse till årsmöte 2015-07-09

Extra medelmsmöte 2014-09-07

HIF Årsmötesprotokoll 2014-07-09
      Verksamhetsberättelse
      Ekonomisk redovisning för 2013
      Verksamhetsplan
      Budget för 2014


HIF Årsmötesprotokoll 2013-07-10
      Verksamhetsberättelse
      Ekonomiskt resultat 2012 + Budget 2013

HIF Årsmötesprotokoll 2012-07-11
      Verksamhetsberättelse
      Presentationsbilder inkl. resultat- och balansräkning, budget och arbetsplan (pdf, 21 sid.)

HIF Årsmötesprotokoll 2011-07-28
HIF årsmötesprotokoll 2010-07-14 Justerat

HIF årsmötesprotokoll 2009-07-16 Justerat
      Bilagor till HIF årsmötesprotokoll 2009-07-16

HIF årsmötesprotokoll 2008-07-29
       Bilagor till HIF årsmötesprotokoll 2008-07-29

Årsmöte 2007-07-11 protokoll
       Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomi
(pdf 8 sid)

Årsmöte 2006-07-12 protokoll med bilagor
Årsmöte 2005-07-12 (pdf)
Årsmöte 2004-07-15
Årsmöte 2003-07-10
Årsmöte 2002-07-10