Häröns Intresseförening - HIF

Om H I F

Protokoll och nyhetsbrev

HIF är en idell föreningen med personligt medlemsskap. HIF ser gärna att alla vuxna (över 18 år) i respektive familj blir medlemmar.

HIF är huvudsponsor för hemsidan

Häröns Intresseförening, HIF, startades 1983 och har som främsta syfte att värna om och bevaka både åretruntboendes och fritidsboendes behov och önskemål vad beträffar miljö, sysselsättning, kultur och natur.

HIF äger och förvaltar Häröns gamla skolhus. ( Mer om skolhuset )

I de traditionella aktiviteterna på Härön brukar ingå:


Tröjor, mössor, och badlakan till försäljning med den nya logotypen. Produkterna kommer att kunna köpas på HIF:s evenemang framgent.

Prislista för olika plagg och skrifter från HIF


Bli medlem

HIF fungerar i praktiken också som remissorgan och informell ”paraplyorganisation” för en mängd olika spörsmål som berör alla nuvarande (och framtida) boende. Formellt är HIF dock inte överställd de andra föreningarna som finna på Härön, men föreningarna samarbetar. HIF har från tid till annan utsett olika arbetsgrupper för att bevaka angelägna ärenden, bl.a. i samband med projekteringen av ”Dalbergen” m.m.

Vi vill gärna ha fler medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/vuxen person.
Betala helst med Swish nummer 123 050 27 65 alternativt till Bankgirokonto 884-5034 .

Anmäl dig själv och din familj här: Ny medlem i HIF

Till dig som redan är medlem: Vi försöker också lämna information om aktiviteter via e-post. Lämna där för din e-postadress genom att klicka på länken nedan. Här kan du även anmäla om fått ny e-postadress eller flyttat till ny adress. Ny e-postadress eller postadress

Tack!HIF stadgar

Antagna 1983, senast reviderade och fastställda 2016-10-15 och 2017-07-26 finns här (pdf, 2 sid)

Notera att beslutade stadgeändringen om att föreningen tillämpar brutet räkenskapsår, från 1 juli till 30 juni, gäller under förutsättning att detta godkänns av Skatteverket. Ansökan om denna ändring kommer att inlämnas snarast.

Styrelsen 2019 - 2020

Vid årsmötet 2019-08-04 utsågs följande styrelse:

Ordförande och firmatecknare    Anna-Karin Jansson
Vice ordförande Mikael Larsson
Kassör och firmatecknare Anders Björklund
Ledamot och sekreterare Per Johansson
Ledamot Malin Rothlin
Ledamot Birgitta Lannering
Ledamot Jessica Blume
Ledamot Christina Moberg Abrahamsson
Ledamot Carina Svantesson
Ledamot Helena Gunnarsson
Ledamot Yvonne Wallin Olsson
Ledamot Leif Jägerbrandt

Revisorer och valberedning

Revisor Stefan Sjögren
RevisorBo Nordström
ErsättareIngvar Engström

Valberedning:

Ored Borgsund
Lasse Larsson

Inloggning för styrelsen   Denna sida ändrades 2019-08-29