FHSF - Protokoll och nyhetsbrev

Dokumenten öppnas i nytt fönster eller ny flik.

Årsstämma 2019-08-11 protokoll inkl. bilagor (8 sidor)


Årsstämma 2018-08-12 protokoll inkl. bilagor
Kallelse till årsstämma 12 augusti kl. 12.00 inklusive bilagor


Årsmöte 2017-09-03 protokoll (pdf inkl. bilagor 16 sid)
Kallelse till årsstämma 2017-09-03 pdf 7 sidor


Årsmöte 2016-08-14 protokoll (pdf inkl. bilagor 16 sid)
Kallelse till årsstämma 14 augusti kl. 10.00


Årsmöte 2015-08-23 protokoll (pdf inkl. bilagor 16 sid)
Kallelse till årsstämma 23 augusti 2015 kl. 10.00.

Protokoll från extrastämman den 5 april 2015 (pdf inkl bilagor 2-4)
      Bilaga 1 borttagen p.g.a. GDPR.
Kallelse till extrastämma 5 april 2015 kl. 11.00.

Årsmöte 2014-09-07 protokoll (pdf inkl bilagor 29 sid)
Kallelse till årsstämma 7 september 2013 kl. 10.30.

Årsmöte 2013-09-01 protokoll (pdf inkl bilagor 24 sid)
Kallelse till årsstämma 1 september 2013 kl. 10.00.

Nyhetsbrev FHSF Juni 2013
Arbetskopia gällande förändringar inom samfällighetens område


Årsmötet 2012-08-11 protokoll med alla bilagor (pdf, 4 + 29 sid, stor fil)
Årsmötet 2012-08-11 protokoll (pdf, 4 sid)
Bilaga 2 - Styrelseberättelse (pdf, 2 sid)
Bilaga 3 - Resultat- och Balansräkning (pdf, 1 sid)
Bilaga 6 - Gemensam vision för Härön (pdf, 7 sid)

Kallelse till årsmöte 11 augusti 2012 (pdf)
Nyhetsbrev juli 2012 (pdf, 3 sid)


Årsmötet 2011-08-06 protokoll med alla bilagor (pdf, 19 sid)
Styrelse för verksamhetsåret 2011-2012 (pdf)

Styrelse för verksamhetsåret 2010-2011 Vald vid årsmötet 2010-08-07 (pdf)
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009-2010 (pdf)

Årsmöte 2009-08-08 protokoll (pdf)
Kallelse till ordnarie årsmöte 2009-08-08 (pdf)
Prel. bokslut för 2008 (pdf)

Årsmöte 2008-08-09 protokoll (pdf)
Styrelsens berättelse för 2007-2008 (pdf)

Protokoll extra medlemsmöte 12 april 2008 (pdf)
     Riktlinjer och regler för bryggor .. Beslutade (pdf 3 sid) Version 120709
     Aktuella kvalitetsansvariga personer (pdf)
     Blankett Bygganmälan (pdf) Version 120709

Årsmöte 2007-08-04 (pdf)
Styrelsberättelse verksamhetsåret 2006 - 2007 (pdf)

Extra medlemsmöte 2007-05-19 (pdf)
Kallelse till extra möte 2007-05-19 (pdf)
Helhetsförslag om servitutsområden och servitutsavtal ställs ut i skolan (pdf)

Årsmöte 2006-09-30 (pdf)
Kallelse till årsmöte (pdf)
Extra medlemsmöte 2006-08-06 (pdf)
Extra medlemsmöte 2006-01-07 (pdf)
Årsmöte 2005-08-06 (pdf)
Årsmöte 2004-08-07
Årsmöte 2003-08-09
Extrastämma 2002-11-23