Fiskeläget Härön Samfällighetsförening

De flesta som bor på Härön brukar kalla denna förening för "Samfälligheten", trots att det finns ytterligare två samfällighetsföreningar som berör de boende.

Fiskeläget Härön Samfällighetsförening omfattas av de fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Härön 1:10 och bildat Härön S:1 eller har någon anläggning (brygga eller sjöbod) på mark som tillhör fastigheten Härön S:1, dvs. det centrala samhället på Härön, men inte Stavsundsholmen. Föreningen bildades 1992 - 1993 och har 71 medlemmar (andelar) 2008.

Föreningens stadgar med ändringar registrerade 2019-01-11 (pdf).

Regler och riktlinjer för bryggor samt blankett för Bygganmälan finns under rubriken Protokoll.

Protokoll från årsstämmorna finns här

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 - 2019

Följande personer valdes vid årsmötet 2018-08-12:

OrdförandeAnders Jansson Vald till 2020
Kassör Anna Bengtsson Vald till 2021
Sekreterare Sven Axman Vald till 2020
Ordinarie ledamot P.O. Åhman Vald till 2020
Ordinarie ledamot Bo Gunnarsson Vald till 2020
Ordinarie ledamot Mercedes Eliasson Vald till 2021
Ordinarie ledamot Lennart Augustssonvald till 2021

Övriga valda funktionärer:

Revisorer:
Revisor Peter Blomberg Vald till 2020
Revisor Anders Billman Vald till 2020
Revisor suppleant Martin Lannering Vald till 2020
Revisor suppleant Pelle Berger Vald till 2020

Kvalitetsansvariga:
  Arne Kristensson Vald till 2021
  Jan-Åke Axelsson Vald till 2021

Valberedning:
Sammankallande Jan-Erik Lindström Vald till 2020
  Ralph Olsson Vald till 2020

Nyvalda styrelsen 2019-08-11: Sven Axman (sekr.), Anders Jansson (ordf.), Anna Bengtsson (kassör), Lennart Augustsson, Mercedes Eliasson, Bo Gunnarsson, PO Åhman.
(Bild från Facebook - Vi på Härön)


Motioner

Det är varje medlems rätt att lämna motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättring som kan göras. Varje medlem har rätt att rösta för eller emot motioner på ordinarie föreningsstämma. Men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Alla medlemmar i FHSF som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen. Senaste dagen för att lämna en motion är 15 juni enligt beslut på årsmstämman 2016.

Vill du lämna en motion kan du t.ex. använda denna mall. (pdf)

Fullmaktsblankett (pdf) i samband med föreningsmöte.

Kontakt med styrelsen

Postadress:

FHSF
Box 127
471 90 KYRKESUND

E-post till styrelsen:

Använd e-postformuläret
Denna sida ändrades 2019-08-22