Föreningar på Härön


 


STAFF 2


Golfmästerskapet 14 juni 2019

Resultat på Facebook


Klövedal Fiberförening hade årsstämma den 2 juni

Stämman beslutade att föreningen skall likvideras den 15 augusti 2019.
Se vidare på fiberföreningens hemsida www.klovedalfiber.se


Parkeringsplats hos Kyrkesunds Båthamnsförening

Även i år finns det möjlighet att köpa parkeringskort för plats på parkeringen hos Kyrkesunds Båthamnsförening. Parkering får göras i mån av plats och då på området närmast Lyngkärsvägen.
Pris 1.500 kr. Kortet giltigt t.o.m. maj påföljande år.
Kontakta kassören Marianne Carlsson på tel. 0706 87 27 01 eller e-post: marianne.carlsson@kyrkesundsbathamn.se.Denna sida ändrades 2019-07-12