Föreningar på Härön


 


STAFF 2


Fiber och bredband till Härön

Lägesrapport nr 13: 2018-01-26 Äntligen – nu kör vi på!

Vi har nu fått besked att all byråkrati är överstökad och Zitius har meddelat oss att dom sätter i gång fiberprojektet.
Äntligen – måste jag säga. Så skönt!

Och priset är satt till 9 900 kr per anslutning.

Vad händer nu:

Du som ännu inte har beställt anslutningsavtal med Zitius eller om du inte bekräftat din intresseansökan har till den 21 februari 2018 att göra det. Gå in på www.fibertillalla.se och gör din beställning. Du kan välja att signera ditt avtal digitalt, då får du ytterligare 200 kr i rabatt. Alternativt posta in ditt signerade avtal på följande adress:
Telia Sverige AB, A273 Fiber,
Box 50162, 973 25 Luleå

Därefter, med start början på mars 2018, kommer Zitius att skicka ut en orderbekräftelse till alla som bekräftat sin beställning, därmed är avtalet bindande.

Nu börjar Zitius med en del förberedelser och planering och vi hoppas att dom kan börja gräva i april 2018. Planerad installation sker mellan augusti 2018 och januari 2019.

Mvh
Anders Björkqvist, ordförande
Med hopp om God Fortsättning på det nya året.

Allt arbete med fiberinstallationen sköts av Zitius.

Fiberföreningen lever vidare för att bevaka våra intressen framöver. Det kan tänkas att föreningen kan förhandla fram goda villkor för oss när det gäller att beställa vissa paket av tjänster i fibernätet.
Fiberföreningens hemsida www.klovedalfiber.se

Kontaktperson på Härön: Christer Mattiasson, styrelseledamot      haron1@klovedalfiber.se      Tel. 0708-664 052.

Leif Lachonius, "fiberambassadör" Härön haron2@klovedalfiber.se 031-982365
Nils-Elis Johansson, "fiberambassadör" Stavsundsholmen haron3@klovedalfiber.se 0706-354400 


Kort om föreningarna på Härön

Flera föreningar är verksamma på Härön. Lite väl många föreningar för ett så pass litet samhälle kan någon tycka, men det finns goda skäl för var och en och de har olika syften och juridiska förutsättningar. Flera är ideella föreningar med personligt medlemskap och dessutom finns det tre stycken samfällighetsföreningar, där det är respektive fastighet som är medlem.

Ideella föreningar:

  • Häröns Intresseförening, HIF, fungerar som remissorgan och informell ”paraplyorganisation” för en mängd olika spörsmål som berör alla nuvarande (och framtida) boende. HIF har från tid till annan utsett olika arbetsgrupper för att bevaka angelägna ärenden. Bl.a. i samband med projekteringen av ”Dalbergen” och angränsande s.k. Blå Området i Projekt Blå. HIF står även bakom olika aktiviteter för boende och gäster.


  • Häröns ideella hamnförening. Bildades från tidigare fiskeförening och omfattar personer som tidigare varit yrkesfiskare. Föreningen driver gästhamnen ca 100 meter norr om Magasinet och intäkterna går till underhåll av föreningens utrustning. Gästhamnen har plats för ett fåtal båtar. Hamnföreningen äger bl.a. den traktor med vagn som finns på ön för tyngre transporter. Jan-Åke Axelsson kan utföra uppdrag i mån av tid.

  • Häröns Segelsällskap, HSS, genomför seglarkurser. Bildades 2004

Samfällighetsföreningar:

Samfällighetsföreningar är juridiska personer som bildas genom en förrättning av Lantmäteriet och reglerna för samfällighetsföreningar är reglerade i särskild lag. Medlemskapet är oupplösligt förenat med de fastigheter som är delägare i den gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. Vid förrättningen fastställes ett andelstal per fastighet, baserat på vilken nytta respektive fastighet har av det gemensamt ägda.

Flertalet fastigheter är medlemmar i alla de tre samfällighetsföreningarna:

  • Kyrkesund Häröns Samfällighetsförening, som 2004 ersatt tidigare Vägförening. Gemensamma vägar, snöröjning och gatubelysning har alla glädje av.

  • Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening, FHSF, för de fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Härön S1 dvs. det centrala samhället på Härön, men inte Stavsundsholmen. Föreningen bildades 1992-1993.

  • Härön Stavsundsholmens VA-samfällighetsförening, HSVA, bildades 2002 och omfattar alla som är anslutna till VA-systemet. Föreningen håller på att avvecklas när nu kommunen har tagit över VA-anläggningen.

Mer information om respektive förening finns under egna ikoner ovan.