Föreningar på Härön


 


STAFF 2


Fiber och bredband till Härön

2018-03-27: Zitius är medvetna om att många mail inte har kommit fram och man försöker nu ta reda på orsaken. De ber oss ha fortsatt tålamod. 2018-04-13: Samma besked. / Gunnar Bjerin

2018-04-20:
Vi vill uppdatera dig om att vi fortfarande arbetar på att skicka ut orderbekräftelsen på nytt. Vi hoppas kunna skicka ut den på nytt så snart som möjligt. Tack för ditt tålamod och ha en trevlig helg!

Har du följdfrågor så ber vi dig kontakta oss vardagar 08:00-16:30 på telefon 020-11 85 00. Ringer du från utlandet kan du nå oss på 46 (0)771-68 86 00. Du når oss även via vår hemsida, www.fibertillalla.se.

Med vänlig hälsning
Kristofer Johansson
Kundservice Öppen Fiber Landsbygd


Lägesrapport nr 14: 2018-03-23

Nu har Zitius skickat ut bekräftelser på fiberbeställningarna

Den 19 mars 2018 skickade Zitius ut bekräftelser till alla som beställt fiberanslutning. Dom allra flesta via mail men också några via brev. Detta innebär samtidigt en formell bekräftelse att nätet nu kommer att byggas.

Vi anar att alla inte fått bekräftelsen, en anledning kan vara att mailen fastnat i skräpposten eller posten inte fungerat.

Om du vet att du beställt fiberanslutning men inte fått bekräftelsen som skickades 19 mars 2018 så måste du ta kontakt med Zitius. Det gör du enklast på tel 020-11 85 00 eller e-post oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com Du skall ange din Tjörnadress.

Zitius har också meddelat att dom skrivit avtal med ELTEL för själva byggande av fibernätet. ELTEL planerar att påbörja grävning under april/maj 2018 och räknar med att nätet är fullt driftsatt under 2018.

När det gäller själva grävandet och anslutningar in i husen kommer ELTEL att lämna löpande information.

Föreningen kommer att anpassa informationen på vår hemsida www.klovedalfiber.se nu när vi vet att nätet kommer att byggas och att det är Zitius som är huvudmannen för nätet.

Vi har arbetat i 3 år med detta, föreningen bildades i mars 2015, och nu skall det bli verklighet av fibernätet. Äntligen - utbrister jag och passar samtidigt på att tacka alla som hjälpt till och stöttat oss i styrelsen.

Anders Björkqvist, ordförande

P.S. Det närmar sig sedvanlig årsstämma. Tänk på att eventuella förslag från medlemmar till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april 2018. D.S.

Allt arbete med fiberinstallationen sköts av Zitius.

Fiberföreningen lever vidare för att bevaka våra intressen framöver. Det kan tänkas att föreningen kan förhandla fram goda villkor för oss när det gäller att beställa vissa paket av tjänster i fibernätet.
Fiberföreningens hemsida www.klovedalfiber.se

Kontaktperson på Härön: Christer Mattiasson, styrelseledamot      haron1@klovedalfiber.se      Tel. 0708-664 052.

Leif Lachonius, "fiberambassadör" Härön haron2@klovedalfiber.se 031-982365
Nils-Elis Johansson, "fiberambassadör" Stavsundsholmen haron3@klovedalfiber.se 0706-354400 


Kort om föreningarna på Härön

Flera föreningar är verksamma på Härön. Lite väl många föreningar för ett så pass litet samhälle kan någon tycka, men det finns goda skäl för var och en och de har olika syften och juridiska förutsättningar. Flera är ideella föreningar med personligt medlemskap och dessutom finns det tre stycken samfällighetsföreningar, där det är respektive fastighet som är medlem.

Ideella föreningar:

  • Häröns Intresseförening, HIF, fungerar som remissorgan och informell ”paraplyorganisation” för en mängd olika spörsmål som berör alla nuvarande (och framtida) boende. HIF har från tid till annan utsett olika arbetsgrupper för att bevaka angelägna ärenden. Bl.a. i samband med projekteringen av ”Dalbergen” och angränsande s.k. Blå Området i Projekt Blå. HIF står även bakom olika aktiviteter för boende och gäster.


  • Häröns ideella hamnförening. Bildades från tidigare fiskeförening och omfattar personer som tidigare varit yrkesfiskare. Föreningen driver gästhamnen ca 100 meter norr om Magasinet och intäkterna går till underhåll av föreningens utrustning. Gästhamnen har plats för ett fåtal båtar. Hamnföreningen äger bl.a. den traktor med vagn som finns på ön för tyngre transporter. Jan-Åke Axelsson kan utföra uppdrag i mån av tid.

  • Häröns Segelsällskap, HSS, genomför seglarkurser. Bildades 2004

Samfällighetsföreningar:

Samfällighetsföreningar är juridiska personer som bildas genom en förrättning av Lantmäteriet och reglerna för samfällighetsföreningar är reglerade i särskild lag. Medlemskapet är oupplösligt förenat med de fastigheter som är delägare i den gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. Vid förrättningen fastställes ett andelstal per fastighet, baserat på vilken nytta respektive fastighet har av det gemensamt ägda.

Flertalet fastigheter är medlemmar i alla de tre samfällighetsföreningarna:

  • Kyrkesund Häröns Samfällighetsförening, som 2004 ersatt tidigare Vägförening. Gemensamma vägar, snöröjning och gatubelysning har alla glädje av.

  • Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening, FHSF, för de fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Härön S1 dvs. det centrala samhället på Härön, men inte Stavsundsholmen. Föreningen bildades 1992-1993.

  • Härön Stavsundsholmens VA-samfällighetsförening, HSVA, bildades 2002 och omfattar alla som är anslutna till VA-systemet. Föreningen håller på att avvecklas när nu kommunen har tagit över VA-anläggningen.

Mer information om respektive förening finns under egna ikoner ovan.